CENOVNIK USLUGA SERVISA RAČUNARA, ŠTAMPAČA I OSTALIH UREĐAJA

Važi od 18.06. 2020.

 

Opis usluge
Cena

 

Software

Instalacija/reinst. operativnog sistema (uz obezbeđen originalni softver) 2000
Instalacija Anti Virus i Anti Spyware softvera i čišćenje po računaru 1200
Podešavanje mreže – po satu 1200

 

Hardware

Popravka Matičnih ploča na upit
Popravka Napajanja od 1000
Dijagnostika kvara uređaja 1000
Čišćenje uređaja i kontrola ispravnosti 1000
Zamena neispravne komponente 1200
Popravka LCD/LED monitora na upit

 

 

Teren

Izlazak servisera na teren do 25km udaljenosti 1000
Radni sat servisera na terenu 1200
Radni dan servisera na terenu 6000

 

 

Servis štampača

Čišćenje štampača 1000
   
   
Servis laserskog štampača (bez cene rezervnog dela) od 2000
Servis laserskog multifunkcijskog štampača (bez cene rezervnog dela) od 2000

 

 

Sve cene su u dinarima sa PDV-om. Na upit cene zavise od vrste kvara i uredjaja.